Hud a Chwedl y – Preseli – Myths & Legends

Yn ddiweddar cynhaliwyd taith bws mini o gwmpas Chwedlau’r Preseli, dan arweiniad y tywysydd a’r storïwr profiadol Andrew Dugmore (pembrokeshirepaths.co.uk). Dechreuon ni ar gyrion Rosebush a theithio dros y bryniau, gan archwilio hen straeon a hud y tirwedd – gan gynnwys ardaloedd fel Nanhyfer a Mynachlogddu ar ein llwybr. Fe wnaethon ni stopio a dringo bant o’r bws mewn gwahanol leoliadau, gyda theithiau cerdded byr i feysydd o ddiddordeb a dirgelwch. Cafodd pawb amser gwych, gyda digon o chwerthin ar hyd y ffordd. Diolch i bawb a fynychodd.

Recently held was a mini bus tour of the Myths & Legends of the Preseli, lead by experienced guide and storyteller Andrew Dugmore (pembrokeshirepaths.co.uk). We began on the outskirts of Rosebush and travelled over the hills, exploring the old stories and magic of the landscape – taking in areas such as Nevern and Mynachlogddu on our route. We stopped and alighted the bus at various locations, with short walks to areas of interest and mystery. A fabulous time was had by all, with plenty of laughter along the way. Thanks to everyone that attended.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *