Sut i Nabod Lle – Carn Alw i Rhosybwlch

Yn ddiweddar, cefnogodd Sophie y prosiect Menter Iaith Sir Benfro “Y Digwyddiad” a ariannwyd gan ARWAIN Sir Benfro gyda rhai teithiau cerdded ar thema’r celfyddydau a threftadaeth. Dyma’r lluniau a dynnwyd fel rhan o’r daith gerdded o Carn Alw, ger Crosswell dros y Preselau i Rhosybwlch. Bydd dolen i’r gwaith a grëwyd yn ystod y daith hon ochr yn ochr â mwy o wybodaeth am y prosiect hwn yn cael ei gysylltu yn y dyfodol agos.

Sophie recently supported the Leader funded Menter Iaith  Sir Benfro project “Y Digwyddiad” with some arts & heritage themed walks. Here are the pictures taken as part of the walk from Carn Alw, near Crosswell to Rosebush. A link to the work created during this walk alongside more information about this project will be linked in the near future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *