About the Project – Gwybodaeth am y Prosiect

Preseli Heartlands Communities is a three year Heritage Lottery Funded Great Place Project that aims to celebrate and share the unique heritage and culture of the Preseli area, with an exciting programme of activities and events. The project aims to work in partnership with organisations and communities to ensure that heritage and culture are firmly embedded in future development plans.

Mae Ein Cymdogaeth Werin yn Brosiect Lle Arbennig tair blynedd a ariennir gan gronfa Dreftadaeth y Loteri sydd â’r nod o ddathlu a rhannu treftadaeth a diwylliant unigryw ardal Preseli, gyda rhaglen gyffrous o weithgareddau a digwyddiadau. Nod y prosiect yw gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau a chymunedau i sicrhau bod treftadaeth a diwylliant wedi’u mewnosod yn gadarn yng nghynlluniau datblygu’r dyfodol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *