Blas Y Preseli – Taste your Heritage

Cyfres o weithdai Cymunedol sy’n archwilio diwylliant, blas a chyfoeth ryseitiau bwyd traddodiadol a geir yn y Preseli, dan arweiniad Luke Conlon. Bydd y gweithdai yn rhoi cyfle i bobl leol wneud pryd traddodiadol Preseli i rannu gyda’n gilydd, i gynnal sgyrsiau ar ein hatgofion o baratoi bwyd yn y Preseli, dysgu am ryseitiau traddodiadol sy’n fforddiadwy ac yn hawdd eu gwneud, a gwyliorhaglenni byr.

A series of Community workshops exploring the culture, taste and wealth of traditional food recipes found in the Preselis, led by Luke Conlon. The workshops will provide an opportunity for local people to make a traditional Preseli meal to share together, to hold conversations on our memories of food preparation in the Preselis, learn about traditional recipes that are affordable and easy to make, and watch short documentaries.

Mae archebu yn hanfodol / Booking is essential
sophiej@planed.org.uk 01834 860965

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *