Great Place Nations Learning Event – Falkirk

Sophie recently attended the Great Place Nations Learning Event in Falkirk, Scotland. This event was an opportunity for all of the Great Place funded projects from Scotland, England, Ireland and Wales to come together and discuss their commonalities, challenges and successes experienced in delivering their projects. The morning began with a presentation from Oluwaseun Soemi, Policy Advisor and Programme Manager for the Heritage Lottery Fund who outlined the background of the Great Place Scheme and the research behind its creation. Following this, an inspirational presentation from the Northern Heartlands project outlining their work over the last two years of their project. The afternoon provided an opportunity for group work and discussion between projects. Thank you to the Audience Agency for facilitating this useful and fun day. 

Yn ddiweddar mynychodd Sophie Ddigwyddiad Dysgu Cenhedloedd Mawr yn Falkirk, yr Alban. Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle i bob un o’r prosiectau a ariannwyd gan y Cynllun Lle Arbennig o’r Alban, Lloegr, Iwerddon a Chymru ddod at ei gilydd a thrafod eu nodweddion cyffredin, heriau a llwyddiannau a brofwyd wrth gyflawni eu prosiectau. Dechreuodd y bore gyda chyflwyniad gan Oluwaseun Soemi, Cynghorydd Polisi a Rheolwr Rhaglen Cronfa Dreftadaeth y Loteri a amlinellodd gefndir y Cynllun Lle Arbennig a’r ymchwil y tu ôl i’w greu. Yn dilyn hyn, cafwyd cyflwyniad ysbrydoledig gan brosiect Northern Heartlands yn amlinellu eu gwaith dros ddwy flynedd ddiwethaf eu prosiect. Roedd y prynhawn yn gyfle i wneud gwaith grŵp a thrafodaeth rhwng prosiectau. Diolch i’r Asiantaeth Cynulleidfa am hwyluso’r diwrnod defnyddiol a hwyliog hwn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *