EWCH YN DDIGIDOL GYDA TREFTADAETH – GET DIGITAL WITH HERITAGE

𝗙π—₯π—˜π—˜ π——π—œπ—šπ—œπ—§π—”π—Ÿ π—›π—˜π—₯π—œπ—§π—”π—šπ—˜ π—¦π—žπ—œπ—Ÿπ—Ÿπ—¦ π—ͺ𝗒π—₯π—žπ—¦π—›π—’π—£π—¦ πŸ’»
Join our 𝗙π—₯π—˜π—˜ online workshops to brush up on your skills and help capture your local heritage.
πŸŽ₯ π—™π—œπ—Ÿπ—  π— π—”π—žπ—œπ—‘π—š & π—£π—›π—’π—§π—’π—šπ—₯𝗔𝗣𝗛𝗬 π—ͺ𝗒π—₯π—žπ—¦π—›π—’π—£
πŸ“… Thursday 15 April 2.00pm – 4.00pm
βœ… Learn how to use your digital device, e.g phone or tablet to create professional looking short films and photos.
βœ… All you will need is yourself, an internet connection to join the online workshop and the digital device that you use.
πŸ’» This workshop is FREE and will be delivered by John Ewart of the DATRIS project and Sophie Jenkins of the

Ein Cymdogaeth Werin Preseli Heartlands Communities
βœ… To book your place please register here: https://www.eventbrite.co.uk/…/gweithdy-ffilm-a…
βœ‰οΈ Contact sophie.jenkins@planed.org.uk for more information.
———————————————————————————
πŸŽ™οΈ π—£π—’π——π—–π—”π—¦π—§π—œπ—‘π—š π—ͺ𝗒π—₯π—žπ—¦π—›π—’π—£
πŸ“… Thursday 22 April 1.30pm-3.00pm
βœ… Learn how to record and edit podcasts and upload to the web.
πŸ’» This workshop is 𝗙π—₯π—˜π—˜ and will be delivered by John Ewart of the DATRIS project and Sophie Jenkins of the

Ein Cymdogaeth Werin Preseli Heartlands Communities
βœ… To book your place please register here: https://www.eventbrite.co.uk/…/gweithdy-podlediadau…
βœ‰οΈ Contact sophie.jenkins@planed.org.uk for more information.
———————————————————————————
πŸ’» π—šπ—ͺπ—˜π—œπ—§π—›π——π—¬ π—¦π—šπ—œπ—Ÿπ—œπ—”π—¨ 𝗧π—₯π—˜π—™π—§π—”π——π—”π—˜π—§π—› π——π—œπ—šπ—œπ——π—’π—Ÿ πŸ’»
Ymunwch Γ’’n gweithdai ar-lein 𝗔𝗠 π——π——π—œπ—  i loywi’ch sgiliau a helpu i ddal eich treftadaeth leol.
πŸŽ₯ π—™π—™π—Ÿπ—œπ—  𝗔 π—™π—™π—’π—§π—’π—šπ—₯π—”π—™π—™π—œπ—”π—˜π—§π—›
πŸ“… Dydd Iau 15 Ebrill 2YP-4YP
βœ… Dysgwch sut i ddefnyddio’ch dyfais ddigidol i.e ffΓ΄n neu dabled i greu ffilmiau byr a lluniau sy’n edrych yn broffesiynol.
βœ… Y cyfan fydd ei angen arnoch fydd chi’ch hun, cysylltiad rhyngrwyd i ymuno Γ’’r gweithdy ar-lein a’r ddyfais ddigidol rydych chi’n ei defnyddio.
πŸ’» Mae’r gweithdy hwn yn rhad ac am ddim a bydd yn cael ei gyflwyno gan John Ewart o’r prosiect DATRIS a Sophie Jenkins o brosiect

Ein Cymdogaeth Werin Preseli Heartlands Communities
βœ… I archebu’ch lle cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/…/gweithdy-ffilm-a…
βœ‰οΈ Cysylltwch Γ’ sophie.jenkins@planed.org.uk i gael mwy o wybodaeth.
———————————————————————————
πŸŽ™οΈ π—£π—’π——π—Ÿπ—˜π——π—œπ—”π——π—”π—¨
πŸ“… Dydd Iau 22 Ebrill 1.30YP – 3YP
βœ… Dysgwch sut i recordio a golygu podlediadau a’u huwchlwytho i’r we.
πŸ’» Mae’r gweithdy hwn yn rhad ac am ddim a bydd yn cael ei ddarparu gan John Ewart o’r prosiect DATRIS a Sophie Jenkins o brosiect

Ein Cymdogaeth Werin Preseli Heartlands Communities
βœ‰οΈ Cysylltwch Γ’ sophie.jenkins@planed.org.uk i gael mwy o wybodaeth
——————————————————————————–
These workshops are funded by

National Lottery Heritage Fund

and

The National Lottery Community Fund

Digwyddiad Awyr Dywyll – Dark Skies Event

🌟✨🌟 Yr wythnos hyn – Ebrill 7fed byddwn yn cynnal digwyddiad mewn cydweithrediad Γ’ Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro fel rhan o wythnos yr Awyr Dywyll. Cliciwch isod i gael mwy o fanylion ac i archebu’ch lle. 🌟✨🌟
πŸŒŒπŸ’«πŸŒŒπŸ’«πŸŒŒπŸ’«πŸŒŒ
🌟✨🌟 This week – April 7th we will be holding an event in collaboration with Pembrokeshire Coast National Park as part of Dark Skies week. Click below for more details and to book your place. 🌟✨🌟

Pobi bara a byta cawl ar-lein!

Yr wythnos diwethaf cynhaliodd prosiect Ein Cymdogaeth Werin

Ein Cymdogaeth Werin Preseli Heartlands Communities

weithdy pobi bara a threftadaeth bwyd ar-lein – roedd yn brofiad blasus! πŸ˜‹

Diolch i bawb a ymunodd. πŸ‘
——————————————————-
Last week the Preseli Heartlands

Ein Cymdogaeth Werin Preseli Heartlands Communities

project ran an online bread baking and food heritage workshop – it was a delicious experience! πŸ˜‹

Thanks to all that took part. πŸ‘

Ein Stori PRESELI Our Story – Y gymuned ar-lein lewyrchus

Ein Stori PRESELI – Y gymuned ar-lein lewyrchus

Dros gyfnod y gaeaf, penderfynodd prosiect Ein Cymdogaeth Werin dreialu arddangosfa ar-lein wedi’i churadu gan y gymuned i ennyn diddordeb cymunedau rhanbarth Preseli yn eu hanes lleol arbennig. Roedd gweithgareddau a digwyddiadau wyneb yn wyneb y prosiect wedi dod yn amhosibl oherwydd rheoliadau’r llywodraeth ynghylch y firws, felly ceisiwyd dull creadigol o ddarparu ymdeimlad o gymuned ynghyd Γ’ chymorth a chefnogaeth gydag unigrwydd ac arwahanrwydd yn ein hardal wledig.

Aeth y Swyddog Prosiect, Sophie Jenkins, ymlaen i greu grΕ΅p Facebook ar thema wythnosol i annog cyfraniadau gan aelodau’r gymuned. Dechreuodd yn araf, ond o’r diwedd enillodd lawer o fomentwm gydag bron i 800 o aelodau bellach wedi ymuno, ac yn tyfu’n gyson bob wythnos. Mae cyfraniadau cymunedol hen ffotograffau, fideos ac atgofion wedi dod yn duedd ddyddiol; gyda llawer o aelodau hefyd yn darganfod cyfeillgarwch coll hir a chysylltiadau teuluol nad oeddent erioed yn gwybod eu bod yn bodoli. Mae hefyd wedi bod yn arbennig gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio’n helaeth ar y grΕ΅p, gan gynnwys y dafodiaith rydyn ni mor adnabyddus amdani.

Bydd y grΕ΅p yn aros ar agor fel cymuned ar-lein, a bydd yn gweithredu fel etifeddiaeth i’r prosiect hyd yn oed ar Γ΄l iddo gau ar ddiwedd 2021. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y grΕ΅p ar-lein chwiliwch β€œEin Stori PRESELI Our Story” ar Facebook, neu e-bostiwch sophie.jenkins@planed.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Ein Stori PRESELI Our Story – The thriving online community

Over the winter period, the Preseli Heartlands Communities project decided to pilot a community curated online exhibition to engage the communities of the Preseli region in their special local history. The project’s face-to-face activities and events had become impossible due to government regulations regarding the virus, so a creative approach was sought to provide a sense of community as well as help and support with loneliness and isolation in our rural area.

Project Officer Sophie Jenkins, went on to create a weekly themed Facebook group to encourage contributions from community members. It started slowly, but finally gained a great deal of momentum with close to 800 members now joined, and growing steadily every week. Community contributions of old photographs, videos and memories have become a daily trend; with many members also discovering long lost friendships and family connections they never knew existed. It has also been special to see the Welsh language used extensively on the group, including the dialect we are so well known for.

The group will remain open as an online community, and will act as a legacy to the project even after it closes at the end of 2021. If you are interested in participating in the online group search β€œEin Stori PRESELI Our Story” on Facebook , or email sophie.jenkins@planed.org.uk for more information.

Blas Y Preseli AR-LEIN

Rydym yn eich gwahodd i weithdy ar-lein AM DDIM lle byddwch chi’n dysgu pobi bara Preseli traddodiadol, i’w fwynhau gyda bowlen o gawl. Yr holl gynhwysion yn cael eu cyflenwi a’u danfon (yn ardal Preseli). Arweinir gan Luke Conlon. Defnyddir Cymraeg a Saesneg yn y gweithdy.
Bydd dau weithdy ar wahΓ’n yn cael eu cynnal ar 11eg a 12fed Mawrth.
Cysylltwch Γ’ ni i archebu’ch lle trwy e-bostio sophie.jenkins@planed.org.uk. Rhowch eich enw, eich dewisiadau a’ch gofynion dietegol a’ch cyfeiriad (neu gallwch drefnu i godi yng Nghanolfan Llwynihirion Brynberian), yn ogystal Γ’ pha weithdy yr hoffech ei fynychu.
——————————–
We invite you to a FREE online workshop where you will learn to bake a traditional Preseli bread, to enjoy with a bowl of cawl. All ingredients supplied and delivered (within Preseli area). Led by Luke Conlon. Welsh and English language will be used in the workshop.
There will be two separate workshops held on the 11th and 12th March.
Please get in touch to book your place by emailing sophie.jenkins@planed.org.uk. Please supply your name, dietary choices and requirements and address (or can arrange to pick up at Canolfan Llwynihirion Brynberian), as well as which workshop you would like to attend.

Ein Stori PRESELI Our Story

Yn ddiweddar, sefydlodd Cymdogaeth Werin Preseli grΕ΅p Facebook cymunedol o luniau ac atgofion o fyw yn y rhanbarth. Gwyliwch y fideo fer i ddarganfod mwy, ac ewch i

https://facebook.com/groups/storipreseli

i gymryd rhan.

The Preseli Heartlands project recently established a community curated Facebook group of pictures and memories of living in the region. Watch the short video to find out more, and visit

https://facebook.com/groups/storipreseli

to get involved.

Sophie Jenkins filmed for new series of Weatherman Walking.

Wythnos diwethaf cafodd Sophie Jenkins ei chyfweld gan Dr Erin Lloyd Jones i ymddangos mewn cyfres newydd o Weatherman Walking yn y Gwanwyn gan y BBC; siaradodd am dreftadaeth anyhygoel ardal Brynberian a phwysigrwydd dehongli a chadw am genedlaethau i ddod.
Last week Sophie Jenkins was interviewed by Dr Erin Lloyd Jones to feature in a new series of BBC’s Weatherman Walking in the Spring; talking about the incredible heritage of the Brynberian area and the importance of interpreting and preserving for generations to come.

Sesiwn CyW – PCW Session

Diolch yn fawr iawn i Gruffydd Jones o @casgliadywerin am ein cyflwyno i archif ar-lein hynod ddiddorol ac amhrisiadwy Cymru y bore ‘ma. Rydyn ni’n gobeithio cynnal rhai sesiynau dilynol yn fuan!

Thank you very much to Gruffydd Jones of @pplscollection for introducing us to the fascinating and invaluable online archive of Wales this morning. We hope to run some follow-up sessions soon!

https://www.peoplescollection.wales/

 

Stori’r Fryncaer – Story of the Hillfort (Diwrnod Archaeoleg – Archaeology Day 2020)

Dydd Sadwrn diwethaf y 7fed o Dachwedd, cynhaliodd PLANED & Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro eu diwrnod Archeoleg blynyddol – gyda gwahaniaeth!

Fel rheol, cynhelir y digwyddiad yn Theatr Myrddin, gyda diwrnod yn llawn darlithoedd a chyfle gwych i rwydweithio rhwng grwpiau treftadaeth lleol ac arbenigwyr.

Eleni, oherwydd heriau COVID19, penderfynwyd yn gynnar y byddai Diwrnod Archaeoleg 2020 yn cael ei gynnal trwy Ffrwd Fyw Youtube. Roedd hon yn fenter newydd ar gyfer PLANED a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wrth iddynt geisio cynllunio rhediant y dydd.

Arweiniodd gwerth misoedd o baratoi a gweithio mewn partneriaeth at ddiwrnod hynod lwyddiannus, gyda dros 180 o gyfranogwyr yn cymryd rhan yn y sesiwn fyw. Gyda channoedd yn fwy yn gwylio’r cynnwys ar Γ΄l y digwyddiad. Da iawn i bawb a gymerodd ran!

Cafodd y ffilm isod ei chreu trwy brosiect Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities, a’i dangos am y tro cyntaf fel rhan o Ddiwrnod Archaeoleg 2020. Yn cynnwys yr Archaeolegydd Cymunedol Tomos Ll. Jones a llais y storΓ―wraig Carol Pearce, crΓ«wyd y ffilm hon yn lle taith gerdded a gynlluniwyd yn gynharach eleni y bu’n rhaid ei chanslo oherwydd COVID19.

Gwyliwch a mwynhewch ddysgu am Foel Drygarn!

———————————————————————————————

Last Saturday the 7th of November, PLANED &Β  Pembrokeshire Coast National Park held their annual Archaeology day – with a difference!

The event is normally held at the Merlin Theatre, with a day full of lectures and a fantastic opportunity to network between local heritage groups and experts.

This year, due to the challenges of COVID19 it was decided early on that Archaeology Day 2020 would be held virtually through a Youtube Live Stream. This was a new venture for both PLANED & Pembrokeshire Coast National Park as they sought to plan the running of the day.

Months worth of preparation and working in partnership led to a highly successful day, with over 180 participants taking part in the live session. With hundreds more viewing the content after the event. A huge well done to all involved!

The film below was created through the Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities project, and premiered as part of Archaeology Day 2020. Featuring Community Archaeologist Tomos Ll. Jones and the voice of storyteller Carol Pearce, this film was created in lieu of a walk that had been planned earlier this year that had to be cancelled due to COVID19.

Please watch and enjoy learning about Foel Drygarn!