Hud Y Preseli

Fel rhan o Wythnos Treftadaeth Gymunedol PLANED gwnaethom hefyd lunio ffilm fer o’r Preseli a oedd yn cynnwys sain gan y storïwr Carol Pearce.

————————

As part of PLANED’s Community Heritage Week we also put together a short film of the Preseli which featured audio from storyteller Carol Pearce.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *