Adrodd Straeon – Storytelling

Yn ystod mis Mai 2021, ariannodd Prosiect Cymdogaeth Werin Preseli gweithdai adrodd straeon gyda’r dewin stori o Sir Benfro, Deb Winter. Roedd y gweithdai mewn 2 ran ac fe’u cynhaliwyd ar-lein dros Zoom. Dysgodd y cyfranogwyr sgiliau adrodd straeon a chrefft, ynghyd â straeon o ardal Preseli a berfformiodd Deb. Yna cawsant gyfle i berfformio eu fersiynau eu hunain o fythau a chwedlau Preseli ar ôl dychwelyd i’r ail weithdy.

Recordiwyd rhai o’r straeon trwy Zoom, ac fe’u dangoswyd am y tro cyntaf fel rhan o Wythnos Treftadaeth Gymunedol Sir Benfro PLANED. Gweler y straeon isod:

———————————–

During May 2021 the Preseli Heartlands Communities Project funded storytelling workshops with Pembrokeshire based story wizard Deb Winter. The workshops were in 2 parts and were held online over Zoom. Participants learnt storytelling skills and craft, as well as stories from the Preseli area which Deb performed. They then had the opportunity to perform their own versions of Preseli myths & legends upon their return to the second workshop.

Some of the stories were recorded via Zoom, and were premiered as part of PLANED’s Pembrokeshire Community Heritage Week. Please see the stories below:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *