Syllu ar y sêr gyda storiau – Stargazing and storytelling

To celebrate International Dark Skies week, the Preseli Heartlands project collaborated with Pembrokeshire Coast to deliver an event with Community Archaeologist Tomos Jones and storyteller Alice Courvoisier about prehistoric landscapes of the Preseli, as well as ancient stories of the night sky.

Visit www.discoveryinthedark.wales for more information about all things stargazing.
Special thanks to Pete Bushell @pedrofardd for use of photographs.
🌠🌠🌠🌠🌠🌠

I ddathlu wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll, cydweithiodd Ein Cymdogaeth Werin â Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro i gyflwyno digwyddiad gyda’r Archeolegydd Cymunedol Tomos Jones a’r storïwraig Alice Courvoisier am dirweddau cynhanesyddol y Preseli, yn ogystal â straeon hynafol awyr y nos.

Ewch i www.discoveryinthedark.wales i gael mwy o wybodaeth am bopeth am syllu ar y sêr.
Diolch yn arbennig i Pete Bushell @pedrofardd am ddefnyddio ffotograffau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *