Introductory session to People’s Collection Wales – Sesiwn Ragarweiniol i Gasgliad Y Werin Cymru

 

This FREE introductory session to the People’s Collection Wales will be an opportunity to learn more about how to discover stories, photographs, oral histories and experiences of Wales and her people via the unique online platform www.peoplescollection.wales

This session will demonstrate various archival techniques for discovering content, in addition to sharing information about how you can get involved with the project’s work.

There will hopefully be a number of follow-up sessions to help you develop the skills you need to collect, digitise and publish your own material and add your story to the fascinating tapestry of Welsh history.

This session will be facilitated by the Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities Project which is funded by the National Lottery Heritage Fund and adminstered by PLANED.

https://www.peoplescollection.wales/

https://calonpreseli.planed.org.uk/

Bydd y sesiwn ragarweiniol AM DDIM hon i Gasgliad y Werin Cymru yn gyfle i ddysgu mwy am sut i ddarganfod straeon, ffotograffau, hanesion llafar a hanes Cymru a’i phobl trwy’r platfform ar-lein unigryw, www.casgliadywerin.cymru

Bydd y sesiwn hon yn arddangos technegau archifol amrywiol ar gyfer darganfod cynnwys, ynghyd â rhannu gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan yng ngwaith y prosiect.

Gobeithiwn y bydd nifer o sesiynau dilynol i’ch helpu chi i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gasglu, digido a chyhoeddi eich deunydd eich hun ac ychwanegu eich stori chi at frethyn hynod ddiddorol hanes Cymru.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei hwyluso gan Brosiect Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ac a weinyddir gan PLANED.

https://www.peoplescollection.wales/

https://calonpreseli.planed.org.uk/

To REGISTER – I GOFRESTRU :

https://www.eventbrite.co.uk/e/introductory-session-to-peoples-collection-wales-tickets-126549377595

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *