FFILM FOEL DRYGARN FILM

Tîm PLANED allan yn ffilmio yn Foel Drygarn wythnos diwethaf gyda Phrosiect Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands, ochr yn ochr ag Archeolegydd Cymunedol Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, Tomos Jones. Bydd y ffilm hon yn plethu archeoleg ddiddorol y fryngaer gyda adrodd straeon hudol gan Carol Pearce.

Team PLANED out filming at Foel Drygarn last week with the Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Project, alongside Pembrokeshire Coast Community Archaeologist Tomos Jones. This film will weave the fascinating archaeology of the hillfort with some magical storytelling by Carol Pearce.

Cadwch lygad barcud mas ar gyfer y dangosiad fel rhan o’r Diwrnod Archeoleg rhithwir ym mis Tachwedd!
Keep your eyes peeled for the screening as part of the virtual Archaeology Day in November!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *