DIWEDDARIAD – UPDATE

Helo pawb! Fel y byddwch yn cytuno, mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn amser rhyfedd ac ansicr yn byw gyda’r cyfyngiadau oherwydd COVID19. Roeddem wedi gobeithio rhedeg llawer o weithgareddau a digwyddiadau cyffrous yn seiliedig ar dreftadaeth yn ystod Haf 2020 o amgylch rhanbarth Preseli.

Hello everyone! As you will agree, the last few months have been a strange and uncertain time living with the restrictions due to COVID19. We had hoped to run many exciting heritage based activities and events over the course of Summer 2020 around the Preseli region.

Rydym yn gobeithio addasu rhai o’n hallbynnau yn ystod cyfnod yr Hydref / Gaeaf, ac rydym yn gobeithio dychwelyd i ryw normalrwydd erbyn y flwyddyn nesaf. Ar hyn o bryd rydym yn trafod estyniad gyda’n cyllidwyr a fyddai’n caniatáu Haf arall o gyflawni yn 2021.

We are hoping to adapt some of our outputs over the course of the Autumn/Winter period, and hope to return to some normality by next year. We are currently discussing an extension with our funders that would allow us another Summer of delivery in 2021.

Dyma obeithio eich bod chi i gyd wedi bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach. Cadwch eich llygaid yn siarp ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Here’s hoping you have all been keeping safe and well. Keep your eyes peeled for future events.

Foel Drygarn at sunset taken by Sophie Jenkins
Golygfa o Foel Drygarn ar fachlud haul wedi’i dynnu gan Sophie Jenkins

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *