Blas Y Preseli – MAENCLOCHOG

Gweithdy hyfryd arall a gynhaliwyd ddydd Sadwrn y 29ain o Chwefror ym Maenclochog! Llawer o atgofion gwych wedi’u rhannu, dros ychydig o fwyd blasus o Gymru. Edrych ymlaen at Brynberian y penwythnos hwn.

Another lovely workshop held on Saturday the 29th February in Maenclochog! Lots of great memories shared, over some tasty Welsh food. Looking forward to Brynberian this coming weekend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *