Blas Y Preseli – DINAS

Gweithdy gwych arall yn Dinas y penwythnos diwethaf yr 22ain o Chwefror! Yn llawn bara a chwerthin … a chawl blasus. Lleoedd ar gael o hyd ar gyfer Maenclochog y penwythnos hwn!

 

Another fantastic workshop in Dinas last weekend the 22nd of February! Full of bread and laughter… and tasty cawl. Spaces still available for Maenclochog this weekend!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *