Welsh Place Names Event – Digwyddiad Enwau Lleoedd Cymru

Sophie Jenkins of the Preseli Heartlands Project spent Friday and Saturday in the Newport community, collaborating with the Welsh Place Name Society. The aim was to begin to collect local names, and to raise awareness of the importance of recording and safeguarding place names as part of our cultural heritage here in Wales. The names collected will be added to a digital map, that will be available to view by the public in the future. Many thanks to Rhian Parry, Ifor Williams and Prof. David Thorne of the Society. We plan to arrange some further local name collecting events in the very near future in other Preseli communities.

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Treuliodd Sophie Jenkins o Brosiect Ein Cymdogaeth Werin ddydd Gwener a dydd Sadwrn yng nghymuned Trefdraeth (Tydrath i bobl leol), gan gydweithio â Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Y nod oedd dechrau casglu enwau lleol, a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cofnodi a diogelu enwau lleoedd fel rhan o’n treftadaeth ddiwylliannol yma yng Nghymru. Bydd yr enwau a gesglir yn cael eu hychwanegu at fap digidol, a fydd ar gael i’w weld gan y cyhoedd yn y dyfodol. Llawer o ddiolch i Rhian Parry, Ifor Williams a’r Athro David Thorne o’r Gymdeithas. Rydym yn bwriadu trefnu digwyddiadau casglu enwau lleol pellach yn y dyfodol mewn cymunedau Preseli eraill.

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *